loader image

Przywiązanie wagi do
bezpieczeństwa Klientów
buduje Zaufanie do
świadczonych Usług.

Korzyści z wprowadzenia

  • budowanie zaufania Klientów do Usługi poprzez oferowanie zwiększonego poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z usług
  • istotne zmniejszenie ryzyka osobistego członków zarządu Partnera w zakresie ewentualnych roszczeń cywilnych oraz oskarżeń karnych w związku z ewentualnym zakażeniem na terenie obiektu
  • zmniejszone ryzyko zakłóceń funkcjonowania jednostki z powodu przymusowej kwarantanny personelu poprzez podniesienie poziomu ochrony pracowników

Etapy procesu certyfikacji

01

Rozmowa informacyjna z przedstawicielem AntiCOVID Certificate

Przedstawiciel AntiCOVID Certificate przedstawi ofertę jednostki i odpowie na wszystkie pytania dotyczące certyfikacji.
Uwaga: Wymagane jest aby SZ klienta funkcjonował minimum trzy miesiące przed audytem certyfikacyjnym.

02

Wysyłanie zapytania ofertowego

Klient proszony jest o wypełnienie i przesłanie zapytania ofertowego służącego sporządzeniu oferty.

03

Oferta na certyfikację

Prześlemy Państwu szczegółową ofertę określającą zasady oraz warunki certyfikacji.

04

Zlecenie certyfikacji – umowa

Zaakceptowana oferta i przesłane zlecenie certyfikacji stanowią podstawę do rozpoczęcia procedury certyfikacyjnej.

05

Ocena dokumentacji systemu zarządzania

Uwaga: Organizacja zobowiązana jest do dostarczenia dokumentacji Systemu Zarządzania, przynajmniej na dwa tygodnie przed auditem na adres biuro@anticovidcertificate.pl.

06

Audit certyfikacyjny

Podczas 1-go etapu, auditorzy przeprowadzają audit dokumentacji systemu zarządzania, przepisów prawnych i sporządzają arkusz oceny.
Podczas 2-go etapu, auditorzy dokonują oceny wdrożenia, skuteczności systemu zarządzania w odniesieniu do stosowanej normy i sporządzają raport.