loader image

Szalejąca obecnie na całym świecie epidemia koronawirusa wywołującego niebezpieczną dla naszego zdrowia, a nawet życia chorobę COVID-19 stawia przed nami wiele wyzwań, którym musimy sprostać. Podejmujemy wiele specjalnych środków zapobiegawczych, które mają pomóc nam w skutecznym przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się tego niebezpiecznego wirusa. Jednym z nich jest system pracy zdalnej, który został wprowadzony w bardzo wielu przedsiębiorstwach. Taki model wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników zatrudnionych w danej firmie pozwala ograniczyć gromadzenie się ludzi w zakładach pracy, a to wpływa na znaczną redukcję ryzyka transmisji koronawirusa, a więc bezpośrednio ogranicza liczbę zakażonych. W Polsce przed czasem pandemii taka metoda pracy była wykorzystywana bardzo rzadko, a większość Polaków pracowała tradycyjnie w biurach. Obecnie coraz częściej mówi się, że praca zdalna jest na tyle korzystnym dla wszystkich zaangażowanych w nią stron rozwiązaniem, iż prawdopodobnie wiele firm zostanie przy niej nawet po zakończeniu reżimu sanitarnego związanego z pandemią.

Jakie są podstawowe zalety pracy zdalnej?

Najoczywistszą zaletą pracy zdalnej jest możliwość zredukowania do niezbędnego minimum liczby pracowników znajdujących się w biurze. Dzięki temu pracodawca może zapewnić im zachowywanie odpowiedniego dystansu, który jest konieczny, aby praca mogła przebiegać w bezpiecznych dla zdrowia warunkach. Jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ według prawa to właśnie pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Jest on zobligowany do tego, aby chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zagwarantowanie im bezpiecznych warunków pracy.

Kolejną zaletą pracy zdalnej jest możliwość zatrudnienia pracowników z innych miast. W wielu przypadkach to ogromny atut, gdyż często w danym mieście brakuje specjalistów nadających się do pełnienia konkretnej funkcji w przedsiębiorstwie. Dzięki takiemu modelowi wykonywania obowiązków służbowych możliwe staje się też zatrudnianie młodych rodziców, którzy w ten sposób mogą łączyć obowiązki rodzicielskie z zawodowymi.

Pracownicy są zadowoleni, ponieważ czas ich pracy staje się w ten sposób bardziej elastyczny. Przy dobrej organizacji mogą zoptymalizować wszystkie procesy i lepiej gospodarować swoim czasem. Najważniejsze, aby wyznaczone zadania zostały wykonane.

Jakie są największe wady pracy zdalnej?

Wadą pracy zdalnej z punktu widzenia pracodawcy jest brak możliwości kontrolowania pracowników. Nie może on już sprawdzać, czy pracownicy w wyznaczonych godzinach pracy faktycznie wykonują swoje obowiązki służbowe. W przypadku pracy zdalnej gorzej też przebiega integracja zespołu, ponieważ jego członkowie mają ze sobą o wiele rzadszy i krótszy kontakt. Niektórzy pracownicy, którzy mają problemy z zachowaniem samodyscypliny, stają się mniej wydajni, ponieważ pracując w domu, muszą mierzyć się z różnymi rozpraszaczami (np. telewizją, serfowaniem po sieci, grami, rozmowami z innymi domownikami, domofonem itp.). Najbardziej kłopotliwa jest więc kwestia kontroli wykonywanej pracy oraz utrzymywania odpowiedniego stopnia motywacji w zespole.

Czy praca zdalna to dobre rozwiązanie podczas pandemii?

Praktyka i badania wykazują, że koronawirus rozprzestrzenia się najszybciej w miejscach, gdzie na niewielkiej przestrzeni skupia się duża grupa ludzi. W takich warunkach łatwo zarazić się każdą chorobą wirusową, dlatego praca zdalna jest dobrym środkiem zapobiegawczym, którego zadaniem jest ograniczenie nadmiernego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Dzięki niej możliwe jest zachowanie wymaganego dystansu społecznego, co w połączeniu z intensyfikacją zabiegów higienicznych, daje bardzo dobre rezultaty. Oferowane przez naszą firmę standardy dezynfekcji biur oraz certyfikaty bezpieczeństwa antycovidowego to doskonała propozycja dla wszystkich pracodawców, którym nie jest obojętne zdrowie i bezpieczeństwo ich pracowników. Pomożemy przeanalizować system motywacyjny funkcjonujący wewnątrz firmy i zaproponujemy zmiany, które wpłyną na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wszystkich podwładnych. Przygotowane przez nas profesjonalne procedury zarządzania bezpieczeństwem epidemiologicznym biur są idealną propozycją dla pracodawców, którzy chcą przetrwać ten szczególnie trudny czas i wyjść z niego obronną ręką.