loader image

Definiujemy standardy
dla Twojego bezpieczeństwa

Znajdź
usługi z
certyfikatem

Zabezpieczenie przestrzeni publicznej przed COVID-19

Utrzymująca się w świecie sytuacja epidemiologiczna, a także związana z nią niepewność oraz ryzyko, stawiają ciągle nowe wyzwania przed organami i instytucjami starającymi się zapewnić publiczne bezpieczeństwo zdrowotne. W tym kontekście zabezpieczenie przestrzeni publicznej przed COVID-19 staje się jednym z priorytetów. To działanie wymagające sprawności, rozwagi, pogłębionej refleksji oraz obszernej wiedzy specjalistycznej. Właśnie dlatego w tym trudnym i pozbawionym precedensu czasie postanowiono skoordynować działania światowych ekspertów, definiując nowe standardy Twojego bezpieczeństwa.

Obawa związana z ryzykiem zarażenia chorobą wywołaną przez koronawirus SARS-CoV-2 na długi czas sparaliżowała działania większości z Nas. Bez przesady powiedzieć można, że ucierpieliśmy wszyscy. Wyjątkowa sytuacja wpłynęła na sprawność funkcjonowania wielu instytucji, gałęzi przemysłu oraz sektorów konkretnych usług. Właśnie dlatego konieczne jest wprowadzenie Standardów normujących kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego w popularnych miejscach publicznych. Rygorystyczne standardy bezpieczeństwa epidemiologicznego miejsc noclegowych, czy centrów rozrywki to konieczność. Dlatego też powstał specjalistyczny sposób na zabezpieczenie przestrzeni publicznej przed COVID.

Certyfikacja miejsc i produktów w okresie pandemii COVID

Wybór certyfikowanych miejsc i produktów w okresie pandemii COVID to niemal konieczność. Tylko dzięki ustandaryzowanym procedurom klienci mogą mieć pewność, że korzystają z miejsc objętych najwyższym rygorem sanitarnym. Dostawcy towarów i usług mają natomiast komfort płynący ze świadomości, że dopilnowali swoich obowiązków i nie dopuścili się zaniedbań oraz zaniechań, których skutki mogłyby stworzyć niebezpieczeństwo dla ich klientów i personelu. Certyfikacja nie dotyczy jedynie punktów handlowych i usługowych. To również sposób na zabezpieczenie uczniów i nauczycieli, poprzez zaawansowane standardy postępowań bezpieczeństwa epidemiologicznego w szkołach. System certyfikacyjny zapewnia też bezpieczeństwo pracownikom i interesantom urzędów oraz korzystającym z usług firm transportowych.

Wszędzie tam, gdzie każdego dnia przewijają się dziesiątki, setki, a nawet tysiące ludzi, konieczne jest wprowadzenie w życie odpowiednich procedur. Certyfikacja miejsc i produktów w okresie pandemii COVID to nie tylko sprawa najlepiej rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też szerzej pojętego komfortu oraz zaufania dla dostawców towarów i usług. To sposób na normalizację zaburzonej dziś sytuacji, to droga ku stabilizacji i spokojowi.

Znajdź usługi z certyfikatem!

Certyfikat anticovid

Jeśli jesteś klientem, życzysz sobie na pewno, by punkty i przestrzenie, w których świadczone są usługi, były bezpieczne. Jeśli natomiast sam prowadzisz działalność, zależy Ci na tym, by Twoi klienci nie odczuwali obaw związanych z ryzykiem zarażenia. Certyfikat anticovid to sposób na zabezpieczenie interesów i potrzeb obu stron. Klienci mają pewność, że korzystają z miejsc, które poddano rygorystycznym procedurom higienicznym. Przedsiębiorcy natomiast mogą spać spokojnie, wiedząc, że dołożyli wszelkich starań, by ich klienci mogli czuć się bezpiecznie. Co również istotne, w tak przygotowanym środowisku może wreszcie toczyć się, odradzać i rozwijać nadwątlone epidemią życie gospodarcze. Certyfikat anticovid jest zatem narzędziem służącym sprawnej normalizacji życia społecznego oraz gospodarczego.

Certyfikat AntiCOVID HygieneStandard™ to:

  • miejsca i usługi stosujące najwyższe rygorystyczne standardy bezpieczeństwa,w
  • normy stworzone przez światowych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa,
  • procedury bezpieczeństwa certyfikowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,
  • nadzór i monitowanie podmiotów certyfikowanych.

Znajdź usługę z Certyfikatem

Hotele

Restauracja

TAXI

Kina

Urzędy

Szkoły

Biura

Centra handlowe

Wybieraj miejsca i usługi oznaczone certyfikatem
AntiCOVID Hygiene
Standard™.

Znak jakości

Taxi
Tabliczka stojąca
Szyba 2
Szyba
Klamka

Normy bezpieczeństwa COVID

Sytuacja epidemiologiczna spowodowana pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 stworzyła konieczność opracowania standardu procedur stosowanych w przestrzeni cywilnej, mających na celu ochronę zdrowia publicznego. Nowe normy bezpieczeństwa dotyczące COVID zostały opracowane w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie wybitnych autorytetów w branży bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony zdrowia. Dla osiągnięcia najwyższego stopnia skuteczności przy opracowaniu systemu certyfikacji AntiCOVID HygieneStandard™ oparto się o najnowsze światowe rozwiązania stosowane w sektorze obronności w zakresie procesów operacyjnych związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. W tym celu podjęto współpracę z World Civil Protection Board – organem eksperckim, w którego skład wchodzą czołowi światowi specjaliści z obszaru bezpieczeństwa. Jak zatem widać, nowe normy bezpieczeństwa dotyczące COVID-19 opierają się na silnych fundamentach fachowej wiedzy oraz sprawdzonych informacji.